ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

https://sites.google.com/site/zestokryo/_/rsrc/1331304469370/config/images.jpg.1331304469293.jpg

Θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...ΕΔΩ