ΤΡΙΓΩΝΑ

https://sites.google.com/site/eidetrigonon/_/rsrc/1335991544718/config/1303593318sTZ14q.jpg.1335991544563.jpg 

            Ορίζεται ως μια κλειστή τεθλασμένη γραμμή τριών σημείων. 

                                 ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...ΕΔΩ