Τρίτη 13 Μαρτίου 2012


Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της σχολικής βίας είναι πρωταρχικός, νοουμένου ότι το σχολικό περιβάλλον εμπερικλείει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός ελέγχου τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού χώρου. Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη στήριξη αναπτύσσοντας τις απαραίτητες δομές, έτσι ώστε να καταφέρει να επενδύσει στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία και παράλληλα να μειώσει δραστικά τις αντικοινωνικές συμπεριφορές τόσο στο σχολικό χώρο όσο και εκτός σχολείου.
Αύριο ημέρα Τετάρτη ,σας καλούμε το απόγευμα να παρακολουθήσετε τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του σχολείου μας ...

Για τη σχολική βία και την αντιμετώπισή της περισσότερα δείτε εδώ .